Kæledyrsrobotter

  

I projektet med robotkæledyrene er det planlagt at eleverne arbejder sammen i grupper med to (tre) elever i hver gruppe. I den første del af projektet er der seks byggeopgaver med deres robotkæledyr fra start til det endelige produkt og otte programmerings-opgaver.
Da elevernes kæledyrsrobotter skal bygges i flere trin, er der mellem byggeopgaverne lavet programmeringsopgaver, som alle har en forbindelse til deres robotkæledyr.
I alle programmeringsopgaverne er der med tekst og billeder trin for trin vist, hvordan programmet skal sættes sammen ved hjælp af blokke.
Elevernes løsning på programmeringsopgaverne er at vise, at programmet får en micro: bit til at udføre de ting, den er programmeret til. Det kan enten være, at displayet viser de rigtige ting eller servomotorerne og lysdioderne, opfører sig som forventet.