Anvendelse af Micro:bit til at styre en eller flere DC-motorer ved hjælp af en transistor eller et Motor Driver Board med eller uden et Edge Connector Board

En DC motor skal ligesom en servomotor have strøm fra en ekstern batteriboks, da en Micro:bit med bare to AAA batterier ikke kan leverede den nødvendige energi til at få en DC motor til at køre. For at styre en DC-motor med en Micro:bit er det nødvenligt at bruge en transistor og en batteriboks . Transistoren virker her som en elektronisk kontakt. Det er signalerne fra Micro:bitten, der går gennem den blå ledning, der bestemmer om transistoren skal være åben eller lukket og om DC-motoren skal køre eller stå stille.

Transistor med ledninger til ekstern batteriboks, DC motor og micro:bit.

En kredsløbsopstilling med en transistor kan ikke bruges til at lave et program, så en Micro:bit kan ændre motorens rotationsretning. Vi kan kun starte og standse motoren. Hvis vi vil ændre på motorens rotationsretning, kan vi bytte rundt på de to ledninger, som er forbundet til motoren.

Hvis vi ønsker at lave en kredsløbsopstilling, hvor vi ved hjælp af en Micro:bit skal kunne ændre rotationsretning for en enkelt DC-motor, skal vi bruge et Motor Driver Board (L208N). Hvis vi skal  bruge to DC-motorer, skal vi desuden bruge et m:bit Breakout Mini.

Motor Driver Board – LN298N                                                         m:bit Breakout Mini

Micro:bit med  m:bit Breakout Mini

Eksempler: